Volkswagen
 

Varuosa päring

Kõikidel klientidel on võimalik teha varuosa päring meie laoseisu kohta. Kasutamine ei tohiks olla keeruline. Kaubakoodi esimesed 9 tähte või numbrit tuleb sisestada järjest, ehk siis näiteks 3B0845011. Kirja suurus ei ole oluline. Kui kaubakoodil on lõpus tähed (max 2 kohta), siis tuleb ka need sisestada samuti ilma tühikuta, näiteks 3B0845011A või 3B0845011AB. VW/AUDI poolt kasutatava kodeerimisüsteemi viimased kolm kohta tähistavad värvikoodi. Juhul, kui kaubal on see olemas, tuleb värvikood lisada kõige lõppu. Välja näeb see siis nii: 3B0845011  01C (kaks tühikut on vahel) või ka 3B0845011A 01C (üks tühik on vahel) või ka 3B0845011AB01C. Värvikood on alati kõige lõpus (ja seda vaatamata lisatähtede olemasolule). Ehk kokkuvõtteks,kasutage samasugust kirjapilti nagu on näidatud ametlikus varuosade programmis.

Varuosade päringu tegemiseks klikkige siia