Volkswagen
 

Teenindus

Kvaliteedigarantii
Teeninduse kvaliteedigarantii tähendab oma lubaduste täitmist. Laitmatu töö, tähtaegadest kinnipidamine ja õiglased hinnad. Teil on õigus seda nõuda, meie jaoks on see enesestmõistetav standard. Kõik tööd tehakse vastavalt tellimusele, professionaalselt ja laitmatu kvaliteediga. Loomulikult tehakse töö valmis kokkulepitud tähtajaks. Soovi korral selgitatakse Teile arve iga punkti eraldi.

Igal ajal liikuv
Volkswageni kliendina on teil õigus kindlustundele, et te olete ka teel olles alati heades kätes − see on meie põhimõte.  Mobiilsusgarantii pakub teile alates asendusautost kuni hotellis ööbimiseni kõike, mida vajate, kui te peaksite kord autoga kõigele vaatamata teele jääma. Selline kõikehõlmav teenindus on teile tagatud − teil ei ole vaja teha muud, kui pidada kinni teie Volkswagenile ettenähtud tehnohoolde tähtaegadest.
Hädaabi- ja teeninduskeskus
Volkswageni hädaabi- ja teeninduskeskusel on hea kuulsus. Me anname Teile hinnalist abi ja osutame laiaulatuslikku teenust. Pakume Teile mobiilsusgarantii raames teenustepaketti, millele on raske võrdset leida. Ja mis kõige toredam: Teie jaoks on kõik teenused tasuta, ilma Teiepoolsete kohustusteta, ilma Teiepoolse panuseta. Teie teete valiku, ja meie abistame − näiteks tehnilise rikke korral kui Teil on lähikonnas hotelli vaja.

VW Hotline number on 53 470 000

Mobiilne teenindus
Te peate oma Sharani teenindusse viima, aga Teil ei ole selleks aega? Meie mobiilne teenindus lahendab Teie probleemi. Võtke ühendust oma Volkswageni partneriga. Meie koostööpartner viib Teie auto ära ja toob tagasi ning anname Teie käsutusse asendusauto.

VW Hotline number on 53 470 000

Ekspressteenindus
"Ma soovin ekspressteenindust!" Nii, nagu ütlete. Isegi niisugune vähest hooldust nõudev auto kui Sharan peab aeg-ajalt teeninduses käima. Aga kui tegemist on üksnes pisiveaga, mis nõuab kiiret kõrvaldamist? Väga lihtne: Te tulete ekspressteenindusse. Teenindame teid elavas järjekorras.