Volkswagen
 

Teenindus

 • Mobiilsusgarantii kehtib 2 aastat alates sõiduki kätteandmisest.
 • Mobiilsusgarantii rakendamine eeldab mitte enda poolt põhjustatud autoriket, mille tõttu auto ei ole enam omal jõul võimeline sõitma lähima VW teeninduseni.
   
  GSM 5347 0000
 • Mobiilsusgarantii raames osutatakse alljärgnevaid teenuseid:

  • Rikke puhul abi osutamisel kohapeal
  • Pukseerimisteenus – auto pukseerimine lähimasse VW teenindusse, kui riket ei saa kohapeal kõrvaldada.
  • Asendusauto – kui remont kestab üle 3 tunni, saab kasutada rendiautot kuni 3 päeva, kui selle aja hulka jääb nädalalõpp, siis maksimaalselt 5 päeva.
  • Taksoteenus – maksimaalselt summas, mis võrdub asendusauto rendihinnaga( ca.500 krooni) ühe ööpäeva kohta, kui autot ei saada samal päeval korda.
  • Majutus -lisaks on võimalik asendusauto asemel tasuda autojuhile ja kõigile kaasreisijatele ühe ööbimise hind keskklassi hotellis.
  • Asendusauto, majutuse või taksoteenuse hulgast saab klient valida ainult ühe võimalikest variantidest.

  • Arvesse ei tule vigastused:
    
  • Mille põhjuseks on õnnetusjuhtum või muud välised vigastused (vargus, kivilöök) või mittepiisav hooldus ja mittesihipärane kasutamine;
   mis on tekkinud omaniku, autojuhi või mõne reisija ettekavatsetud või hoolimatu tegevuse tagajärjel
  • Mille on põhjustanud auto juures tehtud muudatused või VW AG poolt lubamatute detailide paigaldamine (tuuning)
  • Mis on tekkinud osavõtul motovõistlustest, iga liiki manöövritest, katastroofide likvideerimisest või muudest analoogsetest tegevustest;
  • Mille põhjuseks on sõjasündmused, siserahutused, maavärinad või muud vääramatu jõu ilmingud
  • Mille põhjuseks on hoolduse käigus tehtud remondisoovituste täitmatajätmine;
  • Mille põhjuseks on olnud kasutajale teadaolevad vead ja mille kõrvaldamist ei olnud tellitud VW teenindusest