Volkswagen
 

Abisüsteemid

Abisüsteemid.

Golf Variandis saate kasutada hulka kasulikke ja väga nutikaid abisüsteeme, mis aitavad teil turvaliselt teel püsida.

Dynamic Light Assist. Silmapaistev vaade – silmi pimestamata.

Et näeksite sõidu ajal kõike õiges valguses, saate Golf Variandile tellida lisavarustusse kuuluva dünaamilise kaugtuleregulaatori Dynamic Light Assist, mis tagab tee optimaalse valgustatuse. Reguleerimisfunktsioon varjutab osa esituledest, et vältida vastutulijate või eesliiklejate pimestamist. Kaamera kogub infot kaasliiklejate ja teevalgustuse kohta ning edastab selle dünaamilisele kaugtuleregulaatorile Dynamic Light Assist. Niiviisi saab tee valgustatust kohandada vastavalt oludele.


Automaatne pikivaheregulaator ACC. Jälgige liiklust – turvaliselt kauguselt.

Uue Golf Variandi lisavarustusse kuuluv automaatne pikivaheregulaator ACC aitab hoida soovitud pikivahet eessõitjaga. Kiirustel kuni 160 km/h mõõdab andur vastavat kaugust ja kohandab teie auto liikumiskiiruse eesliikuva sõiduki omaga.Lane Assist. Püsige õigel rajal – kogu aeg.

Lisavarustusse kuuluv reahoidmisabiline Lane Assist aitab korrigeerivate roolimisliigutuste abil vältida oma sõidureast väljakaldumist . Alates kiirusest 65 km/h skaneerib teie Golf Variandi salongipeeglis olev kaamera ees olevat teed. Süsteemile piisab ainult ühest paarist pikimärgistustest, et selle järgi joonduda. Kui teel on kaks paari pikimärgistusi, hoiab Lane Assist teie autot automaatselt oma sõidurea keskel. Korrigeerivad roolimisliigutused on alati sujuvad ja ühtlased, nii et need ei tekita ärritavat ega ebameeldivat tunnet. Kui rooli keeratakse aktiivselt või kui suunatuli on sisse lülitatud, lülitub süsteem passiivrežiimile, jättes kogu roolimise teie hooleks.Park Assist. Täpne manööverdamine – aga teie istute ja lõõgastute.

Tere tulemast tulevikku! Tänu lisavarustusse kuuluvale parkimisabilisele Park Assist võtab Golf Variant enda kanda kogu manööverdamise parkimiskohale ja sealt välja. Süsteem pöörab rooli sõiduteega paralleelselt või risti paiknevale parkimiskohale manööverdamisel, mõõdab kaugust teistest sõidukitest ja määrab lähtekoha. Teie ülesanne on vaid käike vahetada ning gaasi- ja piduripedaali vajutada. Parkimisabilisele Park Assist ei tekita probleemi isegi kitsad olud, sest süsteem suudab hakkama saada ka siis, kui auto ette ja taha jääb vaid 40 cm ruumi. Selleks, et süsteem teaks, kummale poole teed tahate parkida, peate sisse lülitama suunatule ja parkimisabiline alustab parkimist.

Front Assist. Ennetav reageerimine – et ei oleks liiga hilja.

Lähiümbruse jälgimissüsteem Front Assist on koos linnaliikluse hädapidurdusfunktsiooniga saadaval lisavarustusena ja kujutab endast väga kasulikku abivahendit tagant otsasõidu vältimiseks. Radarandur jälgib ees liikuva sõiduki kaugust ning hoiatab juhti heli- ja valgussignaalidega, kui pikivahe pole enam turvaline. Samal ajal on pidurisüsteem valmis võimalikuks sekkumiseks, jättes juhile võimaluse ise olukorda lahendada. Teise taseme hoiatuseks on hetkeline kerge pidurdus. Kui juht ikka ei sekku, alustab süsteem osalist pidurdamist.

Kui tegemist on väga ohtliku olukorraga ja avariid ei saa enam vältida, rakendub automaatselt täispidurdus, et minimeerida kokkupõrke tugevust.

Linnaliikluse hädapidurdusfunktsioon on lähiümbruse jälgimissüsteemi Front Assist täiendus, mille kiire reageerimine võib ära hoida tagant otsasõidu ennekõike katkendlikus linnaliikluses, samuti vältida kokkupõrget ootamatult teele ilmunud takistusega. Kiirustel kuni 30 km/h rakendab süsteem viimasel hetkel pidurid täisvõimsusega, täites seega liikluses hädavajalikku kaitsefunktsiooni.Rear Assist. Et teaksite, mis toimub taga – ilma taha vaatamata.

Lisavarustusse kuuluv tagurduskaamera Rear Assist muudab tagurdamise lihtsamaks. Kaamera paikneb määrdumise eest kaitstult tagaluugil embleemis ja liigub sealt välja, kui tagasikäik sisse lülitada. Kaamera on suunatud teie Golf Variandi taha jäävale alale ja näitab pilti sobiva raadio või raadio-navisüsteemi ekraanil. Tagurduskaamera Rear Assist aitab teid parkimisel, näidates sõiduki eeldatavat liikumissuunda rooli pööramisel. Selle abil on parkimine ja parkimiskohalt väljumine või haagise kinnitamine lapsemäng.Nendel piltidel kujutatud sõidukite detailid võivad erineda hetkel tarnitavate sõidukite detailidest.